|
aquademica

aquademica's profile

View the profile of another YUDU Express Library user.

aquademica's Profile

Username: aquademica
First name: aquademica
Last name: ab
Bio: Aquademica grundades 2005 och är ett oberoende företag med 20 specialister inom läckagelokalisering, skadeorsaksutredning och termografering. Med över 50 års samlad erfarenhet av branschen utreder och fastställer vi orsak till problem och ger förslag till lämplig åtgärd. Bland våra kunder finns bland andra försäkringsbolag, förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar, energiverk och privatpersoner.
My Library: https://express.yudu.com/library/677321/aquademica-s-Library
My Home Page: http://www.aquademica.se
My Blog: http://www.bli-medlem-i-facket.se/

You can send aquademica a message

View aquademica's Library

Home | Report Abuse | Facebook | Twitter | Policies | Site Map | Contact Us