|
forexthco

forexthco's profile

View the profile of another YUDU Express Library user.

forexthco's Profile

Username: forexthco
First name: สเปรด (Spread) มีกี่ประเภท??
Last name: ให้ความสำคัญอย่างไรในตลาดฟอเร็กซ์?
Bio: สเปรดเป็นความผันผวนของราคาที่เราควรให้ความสำคัญเพราะว่ามีผลต่อการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ ถ้าสมมติว่าสเปรดคงที่ ให้เรารู้ไว้ว่า ค่าสเปรด (Spread) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของตลาด แต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วเกิดมีสเปรดลอยตัวขึ้นมาจะทำให้ราคา Bid/Ask มีการเปลี่ยนแปลงตามตลาด ซึ่งอาจจะสูงถึง 20 pip เลยทีเดียว อาจทำให้มีความเสี่ยงสูงมากในการลงทุน
My Library: https://express.yudu.com/library/1487323/Forexthco
My Home Page: https://forexth.co

You can send forexthco a message

View Forexthco

Home | Report Abuse | Facebook | Twitter | Policies | Site Map | Contact Us