|
nanocurcuminoic

nanocurcuminoic's profile

View the profile of another YUDU Express Library user.

nanocurcuminoic's Profile

Username: nanocurcuminoic
First name: Nano
Last name: Curcuminoic
Bio: Dung dich nano curcuminoic la mot san pham chuyen ho tro dieu tri viem loet da day, ta trang. San pham duoc nghien cuu va san xuat tai Viet Nam. Voi ung dung cong nghe nano trong nganh duoc. Chung toi da chiet xuat duoc tinh chat curcumin trong cu nghe va tong hop lai duoi dang dung dich có kich hat sieu nho, chi vai nanomet. San pham duoc rat nhieu thi truong quoc te quan tam vas u dung nhu: My, Han Quoc, Nhat Ban, Combodia,…
My Library: https://express.yudu.com/library/1311552/nanocurcuminoic-s-Library
My Home Page: https://nanocurcuminoic.com/

You can send nanocurcuminoic a message

View nanocurcuminoic's Library

Home | Report Abuse | Facebook | Twitter | Policies | Site Map | Contact Us