|
tqccenter

tqccenter's profile

View the profile of another YUDU Express Library user.

tqccenter's Profile

Username: tqccenter
First name: trung tâm
Last name: tqc
Location: Not yet entered
Bio: Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC là tổ chức khoa học công nghệ với năng lực chuyên môn và đội ngũ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực giúp triển khai các dịch vụ: chứng nhận hệ thống quản lý (iso 9001, iso 22000, iso 14001, iso 45001...), chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm, chứng nhận hợp quy sản phẩm, chứng nhận vietgap,...
My Library: https://express.yudu.com/library/1170933/tqccenter
My Home Page: http://tqc.vn/
My Blog: Not yet entered

You can send tqccenter a message

View tqccenter

Home | Report Abuse | Facebook | Twitter | Policies | Site Map | Contact Us