|

Gusterele. Roman. Autor Ion Toma Ionescu

Gusterele. Roman. Autor Ion Toma Ionescu

Added by: Pasarea cetii
Viewed 244 times
Average Rating:
*****
 
***** (1 rating)
Add Your Rating:

Publisher's Description

Cât adev?r ?i cât? fic?iune? M?sura este imposibil de cuantificat atâta timp cât bunicul Tobârlan, personaj cumva mitic, atunci când urc? la cer negociaz? cu Dumnezeu s?-i aduc? acolo coverga ?i p?mântul din lunc?, înconjurat de râu. ?i s?-l lase s?-?i adune toate neamurile pe insul?, f?r? s? se amestece în treburile lui. Cât adev? ?i cât? fic?iune în prezen?a Mariilor, imaginare sau nu, mereu altele care îl înso?esc pe autor cu nep?trunsul mister. A nu se c?uta leg?turi incestuoase la Crucea de Piatr? în cer. Citi?i cu aten?ie, ele nu exist?. Personajele adev?rate sunt prototipuri pe care copilul ?i mai târziu scriitorul le percepe într-un continuu declin. E un spa?iu în care r?t?ce?te sprijinit de amintirile lui, dar ?i ale altora, pentru a se construi pe sine neînplinit cum se vrea ?i cartea pân? la sfâr?it. Descoper? la un moment dat dosarele unor personaje la CNSAS, dar se gr?be?te. E un refuz al comunic?rii cau?ionat de gu?tere, al carui rol nedefinit are darul s? rup? leg?turile dintre lumi. Nu aici în aceast? carte se întâmpl?, cum i se promisese, s? poat? sta de vorb? fa?? în fa?? cu personajele sale ?i nici s? dea de urma Tobârlanilor, manuscrisul pierdut, scris de tat?l s?u care se gr?bise s? moar?. Finalul romanului, am adoptat titulatura editorului c?ci e un roman, concentrat de 100 de pagini, care ?ine cont de timpul cititorului ocupat, finalul romanului spuneam, se frânge ca o promisiune c? se va reveni asupra lui.

Added By

Pasarea cetii

Language

Not specified

Privacy

Public (what does this mean?)